Sadrokartónové stavebné dosky

19.08.2021

Stavebná doska RB (A)

Sadrokartónová doska RB je štandardná sadrokartónová doska, podľa STN EN 520 zaradená do druhu dosky A. Stavebná doska RB (A) je vhodná na suchú výstavbu konštrukcií sadrokartónových priečok, predsadených stien a podhľadov bez špeciálnych nárokov na vlastnosti konštrukcií.


Impregnovaná doska RBI (H2)

Impregnovaná sadrokartónová doska RBI je zatriedená podľa STN EN 520 do druhu dosky H2 (H2 - znížená nasiakavosť vody), to znamená, že má impregnované jadro, oneskorenú absorpciou vody, vláknom vystužené jadro a uzavretý povrch. Vhodná na stavbu stien a priečok kúpeľní, kuchýň, s vyššou vzdušnou vlhkosťou. Hlavné výhody tejto dosky sú znížená absorpcia vody, impregnované jadro a je vhodná na stavbu stien a priečok s miernou vlhkosťou. Vhodná na montáž systémov bez požiarnych požiadaviek.


Protipožiarna doska RF (DF)

Protipožiarna doska RF je zatriedená podľa STN EN 520 do druhu dosky DF (D - s kontrolovanou objemovou hmotnosťou; F - so zvýšenou pevnosťou jadra pri vysokých teplotách). Sadrové jadro dosky je vystužené sklenými vláknami. Pozdĺžna hrana PRO. Priečna kolmo rezaná alebo rezaná s úkosom. Protipožiarne dosky RF (DF) sú zaradené podľa STN EN 13501-1 do triedy reakcie na oheň A2-s1, d0 (podľa bývalej STN 73 0862 stupeň horľavosti A - nehorľavé). Pri použití materiálov špecifikovaných v technickej dokumentácii a pri zachovaní konštrukčných zásad daných technologickým predpisom je možné dosahovať požiaru odolnosť v rozsahu 15 až 180 minút. Protipožiarna doska RF (DF) je vhodná do konštrukcií, ktoré majú plniť protipožiarnu odolnosť.  


Akustická doska MA AA (DF)

Modrá akustická sadrokartónová doska s technológiou Activ´Air® nie len zvyšuje vzduchovú nepriezvučnosť a teda zvukovú izoláciu, ale zlepšuje aj kvalitu vnútorného ovzdušia tak, že rozkladajú emisie formaldehydu. Akustická doska účinne zvyšuje vzduchovú nepriezvučnosť a akustické vlastnosti deliacich konštrukcií​, čistí vzduch v interiéri a prispieva ku kvalite vnútorného prostredia, odolná aj proti požiaru, teda na 100 % nahrádza RF dosku v požiarnych konštrukciách


Habito

Habito™ je sadrokartónová doska s extrémnou pevnosťou, ktorá umožňuje stavať interiérové priečky s vysokou mechanickou odolnosťou a únosnosťou. Do dosiek Habito™ je možné kotviť predmety bežnou skrutkou do dreva bez predvŕtania. Hlavné výhody sú vysoká pevnosť, výborné akustické vlastnosti, nosnosť 25kg na skrutku. Bezpečnostná priečka Habito™ úspešne spĺňa všetky kritériá skúšok akreditovanej skúšobni. Z pohľadu bezpečnosti proti násilnému vniknutiu sa tak vyrovná murovanej priečke z plných tehál. Konštrukcie opláštené doskami Habito™ majú okrem iných vynikajúcich vlastností aj výborné hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti a teda zvukovej izolácie, preto sú také vhodné na odhlučnenie stien. Dôvodom je vyššia plošná hmotnosť, čo sa prejaví vysokou nepriezvučnosťou už pri jednoducho opláštených priečkach. Pri dvojvrstvovo opláštených konštrukciách je z pohľadu nepriezvučnosti výhodná kombinácia dosiek Habito™ a dosiek RB (A). Tieto rozdielne dosky sa na dosiahnutie najvyššej vzduchovej nepriezvučnosti vhodne dopĺňajú, keďže majú tzv. rezonančný pokles na inej frekvencii. Výsledná vzduchová nepriezvučnosť dosahuje výbornú hodnotu.